Bendrieji planai

Kauno rajono savivaldybės bendrasis planas [ Patvirtintas 2009-01-29 sprendimo Nr. TS-1 ]

Sprendiniai

Tekstai

Aiškinamasis raštas application/pdf icon 1.69 MB

Brėžiniai

1. Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai image/jpeg icon 7.52 MB
2. Inžinerinė infrastruktūra image/jpeg icon 2.13 MB
3. Susisiekimo infrastruktūra image/jpeg icon 1.73 MB
4. Turizmas ir rekreacija image/jpeg icon 2.18 MB
5. Miškų išdėstymas image/jpeg icon 2.8 MB
6. Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams image/jpeg icon 1.52 MB
7. Teritorijos kurioms reikalingi detalesni erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planai image/jpeg icon 1.71 MB
7.1 Shema žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai ir teritorijos** image/jpeg icon 1.53 MB
8. Visuomeninės paskirties objektai image/jpeg icon 3.13 MB
9. Gamtinis karkasas image/jpeg icon 3.12 MB
9.1 Urbanistinių apribojimų gamtinio karkaso teritorijose schema* image/jpeg icon 2.84 MB
10. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos image/jpeg icon 2.39 MB

* Schemose ir prieduose nurodyti sprendiniai sutampa su nustatytais brėžiniuose ir aprašytais aiškinamajame rašte. Šios papildomomos schemos ir priedai pateikti dėl didesnio aiškumo vertinant sprendinius.

**  Teritorijos, kurioms nuo 2006 balandžio mėn. Iki 2007 gruodžio 21 d. Yra: patvirtinti detalieji planai, KRS tarybos sprendimais pripažintos svarbiais infrastruktūros objektais, patvirtinti ir pradėti rengti specialieji planai

Atnaujinta: 2009-02-07
« Atgal