Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Molėtų mieste detalusis planas

Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Molėtų mieste detalusis planas [ Patvirtintas 2014-07-24 sprendimo Nr. B1-116 ]

Tekstai

Esamoji būklė application/pdf icon 55.37 KB
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas application/pdf icon 3.83 MB
Sprendiniai application/pdf icon 3.8 MB
SPV ataskaita application/pdf icon 205.18 KB

Brėžiniai

Esama būklė 1-2 image/jpeg icon 3.12 MB
Esama būklė 2-2 image/jpeg icon 2.86 MB
Sprendiniai 1-3 image/jpeg icon 5.09 MB
Sprendiniai 2-3 image/jpeg icon 4.52 MB
Sprendiniai 3-3 image/jpeg icon 5.61 MB

Rengiamo Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Molėtų mieste detaliojo plano pagrindas yra Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-23 įsakymas Nr. B6-1013 „Dėl rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Molėtų mieste detaliojo plano rengimo“.

Planuojama teritorija apima Molėtų miesto rekreacinius vandens telkinius ir jiems gretimas teritorijas, jos užimamas plotas yra apie 59 ha (žr. Molėtų miesto bendrojo plano ištrauką).

Planavimo organizatorius yra Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 44, Molėtai, tel.: 8 383 54762, faks.: 8 383 51442, el. paštas: direktorius@moletai.lt).

Detaliojo plano rengėjas buvo parinktas viešo konkurso būdu. Juo tapo Kauno SĮ „Kauno planas“ (Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. (8 37) 220 146; faks. (8 37) 337 774; el. paštas: kaunoplanas@takas.lt; svetainė http://www.kaunoplanas.lt/).

Detalusis planas rengiamas, vadovaujantis planavimo darbų programa, patvirtinta 2012-11-27 Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, 2012-11-27 planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. P21(19.24)-120, paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. A14-42 10413 tarp Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir Kauno SĮ „Kauno planas“ bei Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 79-2809) ir jų pakeitimais, Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617 (2004-02-07) ir jo pakeitimas, taip pat kitais teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Priedai

SPAV subjektų atsakymai į atrankos dokumentą application/zip icon 2.58 MB

« Atgal